Opvang na een incident

Helaas komen in hulpverleningssituaties soms ernstige incidenten voor.
Bureau Broeksteen biedt hierin professionele ondersteuning aan.
De opvang kan individueel gericht zijn of  groepsgericht.  Bij deze opvang geven we de betreffende medewerker de ruimte  om te vertellen hoe hij/zij het incident heeft beleefd.  Hierdoor voelt hij/zij zich gehoord en erkend. Onze jarenlange ervaring leert dat de gevolgen van de schokkende situatie hierdoor worden ingeperkt. De methodiek die we bij deze begeleiding hanteren is afgeleid van een methodiek van het Instituut voor Psychotrauma (IVP).

poppetje

” door de groepsbijeenkomst heb ik antwoorden gekregen op alle onzekerheden rondom het incident. Mijn angst dat ik niet goed gehandeld  heb, is daarmee verdwenen”.