Supervisie/coaching

Deze vorm van begeleiding richt zich op reflecteren,  ontwikkelen en optimaliseren van het lerende vermogen van de professional. Het accent ligt daarbij op de bewustwording van de eigen werkhouding en de effecten ervan. We werken aan de hand van casuïstiek of andere eigen inbreng. De  leerthema’s staan centraal, waarbij ruimte is zowel voor uw kwaliteiten en talenten als uw kwetsbaarheden.  

Voorbeelden:
– motivatie
– durf
– omgaan met afstand en nabijheid
– profilering
– uitbreiding van het han­delingsrepertoire.

poppetje” Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen waardoor ik me steviger voel in mijn werk. Dit geeft me rust.”


– balans creëren tussen werk en privé
– leren omgaan met werkdruk
– leren omgaan met bijvoorbeeld angst, agressie, verlies.

poppetje              ” Ik neem mijn werk niet meer mee naar huis en andersom. In de gesprekken kan ik mijn verhaal kwijt en mijn gedachten ordenen.”

 

– samenwerking met collega’s op alle niveaus
– feedback geven
– feedback ontvangen

poppetje

” Ik heb nu meer zicht op mijn eigen gedrag waardoor ik me niet meer zo snel aangevallen voel.”

 

– re-integratie
– loopbaanvraagstukken

poppetje” Ik kan nu  beter mijn grenzen aangeven dan voor mijn burn out.”