Home

Bureau BroekSteen is een samenwerkingsverband van Annet van den Broek en Karin van der Steen en houdt zich bezig met ontwikkeling van mensen en organisaties. Wij zijn  beiden begeleidingsdeskundige met ruime expertise in met name de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg, justitie en onderwijs. Met veel enthousiasme voeren wij opdrachten uit  op het gebied van persoonlijke professionele ontwikkeling.

Onze professionaliteit richt zich op duurzame inzetbaarheid van mensen. Daarbij leggen wij een accent op ‘echt plezier in mensenwerk’.
Wij bieden verschillende vormen van begeleiding bij psychosociale arbeidsbelasting en hebben een groot aanbod ten behoeve van deskundigheidsbevordering.
Onze  werkstijl is  pittig,  inspirerend en sprankelend. We maken graag gebruik van activerende werkvormen.

 


lampje
Heb je nog een gedachte voor me,              

ik heb de mijne al zo vaak gehad 

loesje